Czy mamy zabezpieczenie przed kradzieżą?

Rozumiemy Państwa obawy dotyczące kradzieży. Bezpieczeństwo Państwa mienia jest naszym priorytetem. W związku z tym wdrożyliśmy szereg rozwiązań, aby zminimalizować ryzyko kradzieży.
Wszyscy nasi pracownicy są zobowiązani do podpisania umowy o poufności, która zakazuje im ujawniania informacji poufnych osobom trzecim.
Mamy również politykę dotyczącą zgłaszania kradzieży, która jasno określa, co należy zrobić w przypadku podejrzenia kradzieży.
Dostęp do kluczy i kart dostępu jest ograniczony do minimum. Wydajemy je tylko upoważnionym pracownikom.
Przeprowadzamy regularne inwentaryzacje sprzętu i materiałów. Dokładnie dokumentujemy stan i ilość sprzętu przed usługą sprzątania oraz sprawdzamy lokal, po jej wykonaniu.
Wykupiliśmy ubezpieczenie od kradzieży obejmujące sprzęt, materiały i pieniądze.
Możecie Państwo być pewni, że wszystkie wprowadzone przez nas zasady są skuteczne.

Czy zadbamy by nie było żadnych zniszczeń

W naszej firmie ochrona mienia naszych klientów jest priorytetem. Dlatego też bierzemy pełną odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez naszych pracowników.
W przypadku zniszczenia własności klienta:
1. Skontaktuj się z nami jak najszybciej po wystąpieniu szkody. Możesz to zrobić telefonicznie lub mailowo.
2. Opisz zniszczenie i podaj swoje dane kontaktowe.
3. Wyślij zdjęcia uszkodzonych przedmiotów.
4. Określ preferowany sposób naprawy szkody: naprawa, wymiana lub rekompensata finansowa.
5. Dołożymy wszelkich starań, aby naprawić szkodę w sposób szybki, fachowy i satysfakcjonujący dla klienta.

Ubezpieczenie:
W firmie posiadamy ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej, które obejmuje ewentualne szkody wyrządzone przez naszych pracowników.

Czy naprawimy błędy w usługach?

Gwarancja satysfakcji:
Pełna satysfakcja klienta jest najważniejszym celem naszej pracy. Dlatego, w przypadku jakichkolwiek niezgodności usług z oczekiwaniami lub ich nienależytego wykonania, prosimy o kontakt.

Jak zgłosić reklamację?
Skontaktuj się z nami niezwłocznie po zauważeniu błędu w usłudze lub jej wykonaniu niezgodnym z naszą umową. Możesz to zrobić telefonicznie pod wskazanym numerem lub mailowo na określony adres.
1. Opisz zaistniałą sytuację i podaj swoje dane kontaktowe.
2. Wyślij zdjęcia (opcjonalnie), jeśli błąd jest widoczny i można go udokumentować wizualnie.
3. Określ preferowany sposób rozwiązania problemu: poprawa usługi, zwrot pieniędzy lub udzielenie rabatu.
Dołożymy wszelkich starań, aby rozwiązać problem szybko i profesjonalnie, zapewniając satysfakcję, ponieważ Państwa zadowolenie jest najwyższą wartością, do której dążymy.
Designed and created by:
pl_PL Polski